Strona główna | Kontakt
narciarstwo narciarstwo narciarstwo
narciarstwo narciarstwo narciarstwo FAIL (the browser should render some flash content, not this). narty narty
narty narty
narty
login:    
hasło:
carving
Kamery Ośrodki Warunki śniegowe Szkoły narciarskie
carving
carving carving
 kt_06.gif
narciarstwoAktualności narciarskie
narciarstwoArtykuły
narciarstwoWywiady
narciarstwoImprezy na stokach
narciarstwoNowości sprzętowe
narciarstwoNowości w serwisie
narciarstwoArtykuły
narciarstwoWywiady
narciarstwoGaleria
narciarstwoPartnerzy
narciarstwoForum
narciarstwoReklama
narciarstwoKontaktnarciarstwoSubskrypcja
spacer.gif
  
narciarstwoReklama
narciarstwo
Konkurs holidayinfo.pl
2006-01-20
Zdjęcie


Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez serwis holidayinfo.pl.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski i nazywany jest Konkursem
na najlepsze zdjęcie polskiego stoku narciarskiego.
3. W celu promocji Konkursu Organizator zapewnia reklamę na serwisie
oraz dostarczenie ulotek na stoki sponsorów konkursu.
4. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem a dotyczące konkursu
roztrzyga zawsze organizator.
5. Sponsorami konkursu i zarazem patronem jest: Stacja Narciarska
Kamienica, Stacja Narciarska Soszów.
6. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy z wyjątkiem organizatorów
konkursu oraz sponsorów i osób z nimi powiązanych.
7. Zgłoszenie do Konkursu polega na nadesłaniu w przewidzianym terminie
zdjęcia konkursowego.
8. Konkurs rozpoczyna się z dniem 20 stycznia 2006.
9. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 28 lutego 2006.
10. W trakcie trwania konkursu nagrodzimy 2 zdjęcia. Pierwszego
zwycięzce poznamy na początku lutego. Następnego na początku marca.
11. Osoby nagrodzone w pierwszym terminie nie mogą już brać w nim udziału.
12. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie zdjęć pocztą
elektroniczną na adres redakcja@holidayinfo.pl. Do aplikacji prosimy
dołączyć klauzulę: "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w pracy konkursowej zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych, Dz. U. nr 133 poz 883.
13. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zdjęcia na adres skrzynki
elektronicznej Konkursu.
14. W przypadku nadużyć uczestników Konkursu polegających w
szczególności na: przesyłaniu prac zawierających plagiaty prac innych
uczestników konkursu, wysyłaniu prac nie odpowiadających warunkom
konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji pracy.
15. Fundusz nagród jest ogłaszany przez Organizatora Konkursu na stronie
internetowej holidayinfo.pl.
16. Organizator Konkursu decyduje o ilości nagród oraz o rozdziale
nagród pomiędzy nagrodzonych laureatów.
17. W ramach Konkursu będą przyznane następujące nagrody: podwójne
karnety dwudniowe na stoki sponsorów do wykorzystania w dowolnym
terminie dla zwyciężców.
18. Wyboru najlepszych prac dokonuje organizator w porozumieniu ze
sponsorami.
19. Organizator oraz sponsorzy, są zobowiązani do zachowania poufności
informacji dotyczących danych personalnych osób biorących udział w
konkursie. Z wyjątkiem zwyciężców konkursu. 20. Obowiązek zachowania
poufności będzie obowiązywał również po zakończeniu Konkursu z
wyłączeniem przypadków kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z
obowiązujących przepisów prawa.

Źródło: Informacja własna
top
top top top
stat